Montáž ektronických protipožiarných systémov

Elektronická protipožiarna signalizácia (skratka EPS) je požiarno-technické zariadenie slúžiace na rozpoznanie príznakov horenia a následné akustické a optické varovanie, prípadne aj aktiváciu zariadení na likvidáciu požiaru.

Spravidla obsahuje ústredňu, hlásiče požiaru, zariadenie signalizácie požiaru, zariadenie na prenos požiarnej signalizácie. Úlohou je včasné signalizovanie vznikajúceho požiaru pomocou rôznych špeciálnych detektorov a snímačov.

  • snímač prudkého stúpania teploty
  • detektor CO2
  • fotooopický dymový detektor
  • teplotný detektor
  • kombinovaný vysokovýkonný opticko-teplotný detektor ktorý pri prudkom náraste teploty násobne automaticky zvýši citlivosť na detekciu aerosólov čiastočiek horenia. Čiastočky s veľkosťou od 10 nm do 10  μm, čo zodpovedá zhlukom niekoľkých molekúl
  • a rôzne ďalšie špeciálne snímače a detektory

 

Chcete zvýšiť protipožiarnu a bezpečnosť a nechcete alebo už sa nedá realizovať kabeláž?

Využite najmodernejšiu bezdrôtovú technológiu /obojsmerná komunikácia medzi komponentmi systému / momentálne neprekonateľnú bezdrôtovú technológiu, maximálny počet protipožiarnych snímačov do 128ks

Drôtové protipožiarne systémy sú modulárne ústredne, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy a predpisy sú vhodné na stredné a veľké objekty protipožiarnej ochrany. Každá slučka podporuje 250 adries - snímače a zariadenie sa môžu kombinovať a použiť v každej kombinácii. Každá ústredňa podporuje ešte jednu konvenčnú zónu pre maximálnu kompatibilitu a pružnosť systému. Možnosť zosieťovania jednej hlavnej a sedem ďalších ústrední pre maximálnu rozšíriteľnosť až do 4000 adresných prvkov. Systém dokáže vopred vybrané úlohy počas poplachu (signalizácia miesta, uzavretie požiarnych bariér, aktivácia signalizačných zariadení.). Systém je chránený užívateľskými kódmi, čo systém chráni pred zásahmi neautorizovaných osôb.

Viac informácií ohľadom montáže - kontaktujte nás

Kontakty

Otváracie hodiny

pondelok - piatok 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
sobota po dohode
nedeľa zatvorené
štátne sviatky zatvorené
mimo pracovný čas po dohode