Biometrické ovládanie, evidencia dochádzky

Montáž biometrických systémov – systém budúcnosti 

Technológia, ktorá umožňuje absolútne nespochybniteľnú identifikáciu osôb, sa nazýva biometria. Biometria je súhrn techniky výpočtov, ktoré umožňuje rozpoznať akúkoľvek osobu na základe jej jedinečných fyzických parametrov.
 
Biometrické systémy identifikujú priamo konkrétnu osobu ide o určitú formu elektronického kľúča kde kľúčom je samotný človek teda jeho jedinečné fyzické parametre.
 
Biometrické systémy využívajú jedinečné a opakovateľne identifikovateľné vlastnosti človeka (odtlačok prsta, črty tváre, tvar očného pozadia-dúhovky-sietnice, žili prsta-dlane, geometriu rúk atď.. Jednotlivé biometrické znaky človeka sa prevedú do elektronickej podoby a je s nimi možné identifikovať sa, ako s jedinečným kódom. Základné biometrické údaje sa používali už skôr (výška, farba očí) napríklad v pasoch. Rozvoj informačných technológií umožnil sledovať aj oveľa zložitejšie štruktúry a tvary.
 
Biometrická autentifikácia (alebo realistická autentifikácia) sa používa  ako forma identifikácie a kontroly prístupu. Používa sa aj na identifikáciu jednotlivcov alebo aj v skupinách
Biometrické identifikátory sú charakteristické, merateľné charakteristiky používané pri označovaní a popise jednotlivcov.
Tradičné spôsoby kontroly prístupu zahŕňajú identifikačné systémy založené na vedomostiach, ako napríklad heslo alebo osobné identifikačné číslo Keďže biometrické identifikátory sú jedinečné sú spoľahlivejšie pri overovaní identity než symbolické a znalostné metódy.
 
Biometria sa stala v priebehu niekoľkých rokov tým najmodernejším a najspoľahlivejším spôsobom v oblasti kontroly vstupu.
 
 Odtlačok prsta je unikátnou vlastnosťou jednotlivca, ktorá ju sprevádza celý život.
To robí z odtlačkov prstov najspoľahlivejší spôsob identifikácie osôb, pretože nemôže byť zabudnutý, stratený, alebo ukradnutý. Autorizácia odtlačkov prstov je potenciálne cenovo najdostupnejší a pohodlný spôsob overenia totožnosti pomocou biometrie.
Technológia porovnania biometrických údajov nezadržateľne preniká do nášho každodenného života. Čím ďalej, tým častejšie sa používa pri ovládaní zabezpečovacích systémov otváraní dverí, evidencie dochádzky zamestnancov, či pri vstupovaní do počítačov pomocou identifikácie našich jedinečných údajov. Táto identifikácia sa prevádza pomocou odtlačkov prstov, dlane, očnej dúhovky, tváre, kartografiou žíl, tvaru lebky atď. Používanie kľúčov, magnetických kariet, čipov, menoviek a iných prostriedkov  ku vstupu do danej miestnosti či lokality, prístupu k aplikáciám atď. sa blíži k svojmu koncu.

Kontakty

Otváracie hodiny

pondelok - piatok 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
sobota po dohode
nedeľa zatvorené
štátne sviatky zatvorené
mimo pracovný čas po dohode